Измененията в производството по несъстоятелност


Кацарски, Александър (2003) Измененията в производството по несъстоятелност сп. Търговско право, №4, стр. 7-26


 
  Статия
 
 Издадено
  15626
 Александър Кацарски

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/