Отговорност на учредителите на обявено за недействително търговско дружество


Кацарски, Александър (1992) Отговорност на учредителите на обявено за недействително търговско дружество сп. Търговско право, №1, стр. 16-20


 
  Статия
 
 Издадено
  15623
 Александър Кацарски

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/