Новите положения в търговското право: Промените в Търговския закон


Кацарски, Александър (2000) Новите положения в търговското право: Промените в Търговския закон ИК "Труд и право", 544 с., ISBN 954-608-053-5


 
  Част от книга / Глава от книга
 
 Издадено
  15622
 Александър Кацарски

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/