Специалното законодателство в областта на отнемане на незаконно придобито имущество в България, прието при действието на Конституцията от 1879 г.


Колев, Николай (2016) Специалното законодателство в областта на отнемане на незаконно придобито имущество в България, прието при действието на Конституцията от 1879 г. Сб.„В Памет на Теодор Пиперков“, УИ „Св. Св. Кирил и Методий“


 
  Статия
 отнемане на незаконно придобито имущество,
 Издадено
  15609
 Николай Колев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/