Проблеми на обезпечителното производство по ЗОПДНПИ


Колев, Николай (2015) Проблеми на обезпечителното производство по ЗОПДНПИ сп. "De jure", № 2


 Статията разглежда част от проблемите, който възникващи при обезпечаване на бъдещ иск по реда на ЗОПДНПИ действията на органите на КОНПИ след налагането на обезпечителните мерки.
  Статия
 обезпечителни мерки, незаконно придобито имущество, бъдещ иск, действия след налагане на обезпечителните мерки
 Издадено
  15608
 Николай Колев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/