"Психологически анализ на управленската дейност и процеса на взимане на решение" Сборник с доклади от международна конференция ”20 години специалност „Психология”- пътуване към себе си”, ред. колегия, Унив. изд."Св.св.Кирил и Методий" В.Т.,2014г .,с.295 - 304, ISBN 978-954-524.


Чавдарова, Велислава (2014) "Психологически анализ на управленската дейност и процеса на взимане на решение" Сборник с доклади от международна конференция ”20 години специалност „Психология”- пътуване към себе си”, ред. колегия, Унив. изд."Св.св.Кирил и Методий" В.Т.,2014г .,с.295 - 304, ISBN 978-954-524. Сборник с доклади от международна конференция”20 години специалност „Психология”- пътуване към себе си”,В.Т.,2014г ,с.295-304. ISBN 978-954-524.


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  15600
 Велислава Чавдарова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/