Разработване на мощно трифазно буферно съпротивление за двигатели с мощност 560 KVA


Тодоров, Георги (1997) Разработване на мощно трифазно буферно съпротивление за двигатели с мощност 560 KVA Отчети по НИС при ВВОВУ “В.Левски”


 
  
 
 
  1560
 Георги Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/