"Приложение на фокусираната към решения кратка терапия в практиката на организационното консултиране", Сборник с доклади от международна конференция”20 години специалност „Психология”- пътуване към себе си”, ред. колегия, Унив. изд."Св.св.Кирил и Методий" В.Т.,2014г .,с.286-295. ISBN 978-954-524


Чавдарова, Велислава (2014) "Приложение на фокусираната към решения кратка терапия в практиката на организационното консултиране", Сборник с доклади от международна конференция”20 години специалност „Психология”- пътуване към себе си”, ред. колегия, Унив. изд."Св.св.Кирил и Методий" В.Т.,2014г .,с.286-295. ISBN 978-954-524 Сборник с доклади от международна конференция”20 години специалност „Психология”- пътуване към себе си”,В.Т.,2014г .,с.286-295. ISBN 978-954-524 Сборник с доклади от международна конференция”20 години специалност „Психология”- пътуване към себе си”, ред. колегия, Унив. изд."Св.св.Кирил и Методий" В.Т.,2014г .,с.286-295. ISBN 978-954-524


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  15599
 Велислава Чавдарова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/