Отзив за книгата „Психология на ситуацията” на Владимир Илиев


Марчева, Пенка (2013) Отзив за книгата „Психология на ситуацията” на Владимир Илиев „Професионално образование”, 2013,15 (2),с.184-186, ISSN 1314 – 555Х,COBISS.BG-ID 1259440868


 Публикацията представлява рецензия на книгата на В. Илиев „Пси- хология на ситуацията“, разкриваща богатата ерудиция на автора, задълбочената му интерпретация и умението за убедителното отстояване на научно мнение. Постепенно, систематично и последователно авторът показва различните аспекти на ситуацията, което превръща книгата в интересна за студенти и преподаватели от различни научни области – психология, педагогика, философия, социология.
  Отзив
 book review
 Издадено
  15595
 Пенка Марчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/