"Психологически аспекти на организационната диагноза", Сборник статии "Дни на науката, 2012", изд. "Фабер". В.Търново, 2013.,с.401-412. ISSN 1314-2283.


Чавдарова, Велислава (2013) "Психологически аспекти на организационната диагноза", Сборник статии "Дни на науката, 2012", изд. "Фабер". В.Търново, 2013.,с.401-412. ISSN 1314-2283. борник статии "Дни на науката, 2012", изд. "Фабер". В.Търново, 2013.,с.401-412. ISSN 1314-2283.


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  15587
 Велислава Чавдарова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/