"Идеален и реален мениджърски профил – точки на пресичане", Приложна психология и социална практика", Унив.изд. на ВСУ"Черноризец Храбър", Варна, 2012г.,с.972-981, ISSN 1314-0507


Чавдарова, Велислава (2012) "Идеален и реален мениджърски профил – точки на пресичане", Приложна психология и социална практика", Унив.изд. на ВСУ"Черноризец Храбър", Варна, 2012г.,с.972-981, ISSN 1314-0507 Унив.изд. на ВСУ"Черноризец Храбър", Варна, 2012г.,с.972-981, ISSN 1314-0507, COBISS.BG-ID 1125179108


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  15586
 Велислава Чавдарова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/