"Психологическа същност и възрастови граници на старостта:критичен анализ", "Библиотека Диоген. Психологията в условията на социални промени", Унив.изд."Св.св.Кирил и Методий".В.Търново, 2016,с. 108-127, ISBN 978-619-208-084-6.


Чавдарова, Велислава (2016) "Психологическа същност и възрастови граници на старостта:критичен анализ", "Библиотека Диоген. Психологията в условията на социални промени", Унив.изд."Св.св.Кирил и Методий".В.Търново, 2016,с. 108-127, ISBN 978-619-208-084-6. " Библиотека Диоген. Психологията в условията на социални промени", Унив.изд."Св.св.Кирил и Методий".В.Търново, 2016,с. 108-127, ISBN 978-619-208-084-6.


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  15584
 Велислава Чавдарова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/