"Сравнителен анализ на конструкта „индивидуализъм – колективизъм“ при български и руски студенти", "Библиотека Диоген. Психологията в условията на социални промени 2016г.", Унив.изд."Св.св.Кирил и Методий", В.Търново, 2016.,с.75-96, ISBN 978-619-208-084-6.


Чавдарова, Велислава (2016) "Сравнителен анализ на конструкта „индивидуализъм – колективизъм“ при български и руски студенти", "Библиотека Диоген. Психологията в условията на социални промени 2016г.", Унив.изд."Св.св.Кирил и Методий", В.Търново, 2016.,с.75-96, ISBN 978-619-208-084-6. Библиотека Диоген. Психологията в условията на социални промени 2016 г. Унив.изд."Св.св.Кирил и Методий", В.Търново,2016.,с.75-96. ISBN 978-619-208-084-6.


 
  Студия
 


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  15582
 Велислава Чавдарова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/