Психологическа същност и възрастови граници на старостта: критичен анализ. – В: Психологията в условията на социални промени. Библиотека "Диоген", 2016, 1 (24). Велико Търново: Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", 2016, с. 108–126. Print ISSN 1314-2763


Маджаров, Георги (2016) Психологическа същност и възрастови граници на старостта: критичен анализ. – В: Психологията в условията на социални промени. Библиотека "Диоген", 2016, 1 (24). Велико Търново: Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", 2016, с. 108–126. Print ISSN 1314-2763 Велико Търново


 
  Статия
 
 Издадено
  15580
 Георги Маджаров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/