"Психологически фактори за оптимизиране и управление на човешките ресурси в администрацията", "Библиотека Диоген.Тенденции в развитието на съвременната психология”.,Унив.изд. "Св.св.Кирил и Методий", В.Т,2014.,с.114-139. ISBN 978-954-524-974-7.


Чавдарова, Велислава (2014) "Психологически фактори за оптимизиране и управление на човешките ресурси в администрацията", "Библиотека Диоген.Тенденции в развитието на съвременната психология”.,Унив.изд. "Св.св.Кирил и Методий", В.Т,2014.,с.114-139. ISBN 978-954-524-974-7. "Библиотека Диоген.Тенденции в развитието на съвременната психология”.,Унив.изд. "Св.св.Кирил и Методий", В.Т,2014.,с.114-139. ISBN 978-954-524-974-7.


 
  Студия
 


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  15578
 Велислава Чавдарова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/