"Лидерството и харизмата", "Библиотека Диоген. 2013", том 21., бр.1, Унив. изд."Св.св.Кирил и Методий", В.Т. 2013, с.77-120, ISBN 978-954-524-923-5


Чавдарова, Велислава (2013) "Лидерството и харизмата", "Библиотека Диоген. 2013", том 21., бр.1, Унив. изд."Св.св.Кирил и Методий", В.Т. 2013, с.77-120, ISBN 978-954-524-923-5 "Библиотека Диоген. 2013", том 21., бр.1, Унив. изд."Св.св.Кирил и Методий", В.Т. 2013, с.77-120, ISBN 978-954-524-923-5, COBISS.BG-ID 1260455396


 
  Студия
 


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  15577
 Велислава Чавдарова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/