"Модели на организационна промяна", "Библиотека Диоген. Психология, 2012"., Унив.изд."Св.св.Кирил и Методий", В.Т.2013., с. 95 - 123, ISBN 978-954-524-893-1.


Чавдарова, Велислава (2013) "Модели на организационна промяна", "Библиотека Диоген. Психология, 2012"., Унив.изд."Св.св.Кирил и Методий", В.Т.2013., с. 95 - 123, ISBN 978-954-524-893-1. "Библиотека Диоген. Психология, 2012"., Унив.изд."Св.св.Кирил и Методий", В.Т.2013., с. 95 - 123, ISBN 978-954-524-893-1


 
  Студия
 


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  15576
 Велислава Чавдарова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/