Възможности на учебното съдържание по музика за разширяване на музикалния опит на учениците в условията на интеркултурно образование


Марчева, Пенка (2014) Възможности на учебното съдържание по музика за разширяване на музикалния опит на учениците в условията на интеркултурно образование Педагогика, 2014,86 (1),с.30-40 ISSN 0861-3982,COBISS.BG-ID 1263317220.


 В статията се разглежда проблематиката за обогатяване на детския музикален опит с фолклорното богатство и традиции на различни етноси и народи в светлината на интеркултурното образование. Целта на публикацията е да се направи анализ на учебното съдържание по музика за четвърти клас на общообразователното училище, чрез което може да се работи в тази насока.
  Статия
 musical experience (musical thesaurus), intercultural education, musical perception and rationalization of musical patterns, musical language
 Издадено
  15574
 Пенка Марчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/