Хуманистични аспекти на интерактивното обучение в началното училище


Марчева, Пенка (2013) Хуманистични аспекти на интерактивното обучение в началното училище Педагогика, 2013,85 (7) София,с.982-988, ISSN 0861-3982, COBISS.BG-ID 1261016548


 В публикацията са разкрити някои от хуманистичните аспекти на интерактивното обучение в началното училище. В теоретичен план те са проследени в три основни линии - по отношение на интерактивното взаимодействие, по посока на изграждане на интерактивна среда и по отношение на интерактивното взаимодействие обучаем-обучаван. В практически аспект тяхната приложимост е разгледана чрез дейността, която ги обединява - играта. Нейното активно присъствие в живота на малкия ученик е основен мотив при избора на практическата основа, на която се поставя разглежданата проблематика.
  Статия
 humanistic aspect, education, interactivity, interactive methods and techniques, interactive games.
 Издадено
  15570
 Пенка Марчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/