Проучване и изследване възможностите за автоматизация обучението на свързочни специалисти чрез използуване на нови интензивни методи и тренажори


Тодоров, Георги (1989) Проучване и изследване възможностите за автоматизация обучението на свързочни специалисти чрез използуване на нови интензивни методи и тренажори Отчети по НИС при ВВОВУ “В.Левски”


 
  
 
 
  1557
 Георги Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/