Психолингвистика заедно. Велико Търново: Фабер, 2015, 320 с. ISBN 978-619-00-0175-1 COBISS.BG-ID 1271931620


Маджаров, Георги (2015) Психолингвистика заедно. Велико Търново: Фабер, 2015, 320 с. ISBN 978-619-00-0175-1 COBISS.BG-ID 1271931620 Велико Търново


 
  Монография
 
 Издадено
  15567
 Георги Маджаров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/