Техническа система за охраняване на рибни стопанства от водоплаващи птици


Тодоров, Георги (1986) Техническа система за охраняване на рибни стопанства от водоплаващи птици Отчети по НИС при ВВОВУ “В.Левски”


 
  
 
 
  1556
 Георги Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/