Možnosti glasbeno-pedagoškega izobraževanja za razvoj komunikativne kompetence študentov –osnovnošolskih uciteljev,


Марчева, Пенка (2016) Možnosti glasbeno-pedagoškega izobraževanja za razvoj komunikativne kompetence študentov –osnovnošolskih uciteljev, GLASBA V ŠOLI IN VRTCU - Music in School and in Kindergarten, 19 (3-4) Еd.Franc Križnar, p. 25-29, Music in School and in Kindergarten, ISSN 1854-9721- index: Repertoir International de Litterature Musical (RILM, New York,ZDA)ISSN 1854-9721.


 В публикацията се разглеждат възможностите на музикално-педагогическото образование за развитие на комуникативната компетентност на студенти - бъдещи начални учители.
  Статия
 комуникативна компетентност, музикалнопедагогическо образование, бъдещи начални учители
 Издадено
  15558
 Пенка Марчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/