Три етюда върху българската бесарабска поезия (Нико Стоянов, Михайл Бъчваров, Владимир Калоянов). – В: Налбантова, Елена.(състав) Българската поезия от Бесарабия и Таврия. Антология. Критически текстове. Одесса, 2006. ISBN 966-8149-85-8


Налбантова, Елена (2006) Три етюда върху българската бесарабска поезия (Нико Стоянов, Михайл Бъчваров, Владимир Калоянов). – В: Налбантова, Елена.(състав) Българската поезия от Бесарабия и Таврия. Антология. Критически текстове. Одесса, 2006. ISBN 966-8149-85-8 Налбантова, Елена.(състав) Българската поезия от Бесарабия и Таврия. Антология. Критически текстове. Одесса, 2006. ISBN 966-8149-85-8


 Наблюдения над поезията на Нико Стоянов, Михайл Бъчваров, Владимир Калоянов
  Част от книга / Глава от книга
 Нико Стоянов, Михайл Бъчваров, Владимир Калоянов


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  15557
 Елена Налбантова

1. Георгиева, М. Из лабиринтите на българското слово. Русе: „Лени-Ан“, 2014, с. 243. ISBN 978-619-7058-15-4

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/