Психология на възрастните. Велико Търново: Фабер, 2013, 252 с. ISBN 978-954-400-893-2 COBISS.BG-ID 1257683428


Маджаров, Георги (2013) Психология на възрастните. Велико Търново: Фабер, 2013, 252 с. ISBN 978-954-400-893-2 COBISS.BG-ID 1257683428 Велико Търново


 
  Монография
 
 Издадено
  15553
 Георги Маджаров

2. Петрова, Красимира. Рисково поведение и психологическа практика. Велико Търново: Фабер, 2015, 402 с. ISBN: 987-619-00-0224-6, цит на с. 399

1. Петрова, Красимира. Психологични детерминанти на подкрепата за старите хора. Велико Търново: Фабер, 2014, 324 с. ISBN 978-619-00-0077-8, цит на с. 38

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/