Поезията на българите от Украйна и Молдова – трудните пътища на идентичността. – В: Налбантова, Елена.(състав) Българската поезия от Бесарабия и Таврия. Антология. Критически текстове. Одесса, 2006.


Налбантова, Елена (2006) Поезията на българите от Украйна и Молдова – трудните пътища на идентичността. – В: Налбантова, Елена.(състав) Българската поезия от Бесарабия и Таврия. Антология. Критически текстове. Одесса, 2006. Налбантова, Елена.(състав) Българската поезия от Бесарабия и Таврия. Антология. Критически текстове. Одесса, 2006. ISBN 966-8149-85-8 Одесса


 Наблюдения над поезията на българските поети от Бесарабия и Таврия
  Част от книга / Глава от книга
 родина, идентичност, митове, топоси


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  15552
 Елена Налбантова

2. Владева, М. Преселенията: биографични и художествени проекции. Размисли върху ипостасите на дома в “Бесарабски хроники” на Анна Малешкова и Николай Куртев. /Биографичният метод – проекции в социалните и хуманитарните науки. Сб. Бургас, 2014, с. 117.

3. Владева, М. Преселенията: биографични и художествени проекции. Размисли върху ипостасите на дома в “Бесарабски хроники” на Анна Малешкова и Николай Куртев. /Биографичният метод – проекции в социалните и хуманитарните науки. Сб. Бургас, 2014, с. 118. ISBN: 978-954-471-хххх;

4. Никогло, Д. Буджак и Болгария (Балканы) в творчестве болгарских поэтов Молдовы и Украины. – В: Бесарабските българи: история, култура, език./ Ин-т за културно насл. към Акад. на науките на Молдова. Кишинев: Lexon-Plus, 2014, с. 410.

5. Никогло, Д. Буджак и Болгария (Балканы) в творчестве болгарских поэтов Молдовы и Украины. – В: Бесарабските българи: история, култура, език./ Ин-т за културно насл. към Акад. на науките на Молдова. Кишинев: Lexon-Plus, 2014, с. 411.

1. Mihova, Lidiya. Entre deux patries, pp. 203 - 209. - In: ReCHERches. Culture et Histoire dans l’Espace Roman. (Ecrire ailleurs: deux Moldavie/s/, dir.: Hélène Lenz), Université de Strasbourg, №11, automne 2013, p. 333.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/