Преход между ранна и късна зрялост в средата на живота. – В: Психология 2013. Библиотека "Диоген", 2013, 1(21). Велико Търново: Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", 2013, с. 121–129. Print ISSN 1314-2763 COBISS.BG-ID 1260455396


Маджаров, Георги (2013) Преход между ранна и късна зрялост в средата на живота. – В: Психология 2013. Библиотека "Диоген", 2013, 1(21). Велико Търново: Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", 2013, с. 121–129. Print ISSN 1314-2763 COBISS.BG-ID 1260455396 Велико Търново


 
  Статия
 ранна зрялост, късна зрялост, преход, среда на живота
 Издадено
  15551
 Георги Маджаров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/