Автоматизирана микропроцесорна система за нанасяне на обстановка върху топографски карти.


Тодоров, Георги (1985) Автоматизирана микропроцесорна система за нанасяне на обстановка върху топографски карти. Отчети по НИС при ВВОВУ “В.Левски”


 
  
 
 
  1555
 Георги Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/