The Epistemic Structure as an Animate Statue – Psellos’ Concept of Christian Philosophy


Марков, Смилен (2014) The Epistemic Structure as an Animate Statue – Psellos’ Concept of Christian Philosophy Philosophia – E-Journal of philosophy and culture, 6, 2014 г. (http://philosophy-e.com/the-epistemic-structure-as-an-animate-statue-psellos-concept-of-christian-philosophy/ - последно посетен 11.03.2014 г.)


 
  Статия
 Michael Psellos, philosophy, Neoplatonism, virtue, rheotric
 Издадено
  15548
 Смилен Марков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/