Леонардо и Пикасо – творчески аспекти на две епохи


Анчева, Антоанета (2006) Леонардо и Пикасо – творчески аспекти на две епохи УИ "Св.св. Кирил и Методий”, 2006, 230 с. ISBN-10: 954-524-531-X ISBN-13: 978-954-524-531-2 COBISS.BG-ID 1046096100


 
  Монография
 


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  15546
 Антоанета Анчева

2. Дамянов, Б.И. Рисунката като изкуство. Рисунката и нейната теория през Късното средновековие и Ренесанса. Цит. на с. 440

1. Цитирано в. Софийски университет "Св. Климент Охридски". Факултет по начална и предучилищна педагогика. Катедра "Изобразително изкуство". 20 години специалност "Изобразително изкуство" = 20th years of the degree programme in fine art / [transl. Zelma Catalan]. [София] : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2014. 104 с. : с портр., цв. ил. ; 29 см ISBN 978-954-07-3805-5, COBISS.BG-ID 1268344292, цит. 48-49

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/