What does Byzantine Philosophy have in common with Aristotle (the case of Theodore Abū Qurrah)


Марков, Смилен (2013) What does Byzantine Philosophy have in common with Aristotle (the case of Theodore Abū Qurrah) Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски - Скопje” (19), 2013, 71-86


 
  Статия
 
 Издадено
  15545
 Смилен Марков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/