Леонардо да Винчи. Живописта като наука.


Анчева, Антоанета (2001) Леонардо да Винчи. Живописта като наука. Изд. “Фабер”, 2001, 172 с. ISBN 954-775-074-7 COBISS.BG-ID 1038621412


 
  Монография
 


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  15544
 Антоанета Анчева

7. Дамянов, Б.И. Рисунката като изкуство. Рисунката и нейната теория през Късното средновековие и Ренесанса. Цит. на с. 440

6. Узунов, И.Г. Подготвителни рисунки в класическата живопис. Адаптация на техниката на Ел Греко към съвременните материали и условия, Цит. на с., дисертация

3. Карагогов, Д.Р. Агресията в живописта. Цит. на с., дисертация

4. Найденов,Г.Н. Дълбокопечатните графични техники – традиции и съвременни тенденции, Цит. на с. 5, дисертация

5. Папазов, Б. Художествено обучение чрез изобразително изкуство. Общ исторически преглед. Пловдив , 2015, Цит. на с. 42-53)

2. Теофилова, М. Училище за художествено възпитание. СЗ, 2014, Цит. на с. 35, 206

1. Божков, Б. Християнство и езотеризъм. Езотеризмът в религията, литературата и изкуството през вековете – окултизъм и мистични сюжети. Изд. „Абагар“, 2009, Цит. на с. 212, 281

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/