Леонардо да Винчи. Живописта като наука.


Анчева, Антоанета (2001) Леонардо да Винчи. Живописта като наука. Изд. “Фабер”, 2001, 172 с. ISBN 954-775-074-7 COBISS.BG-ID 1038621412


 
  Монография
 


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  15544
 Антоанета Анчева

8. Дамянов, Б.И. Рисунката като изкуство. Рисунката и нейната теория през Късното средновековие и Ренесанса. Цит. на с. 440

7. Узунов, И.Г. Подготвителни рисунки в класическата живопис. Адаптация на техниката на Ел Греко към съвременните материали и условия, Цит. на с., дисертация

4. Карагогов, Д.Р. Агресията в живописта. Цит. на с., дисертация

5. Найденов,Г.Н. Дълбокопечатните графични техники – традиции и съвременни тенденции, Цит. на с. 5, дисертация

6. Папазов, Б. Художествено обучение чрез изобразително изкуство. Общ исторически преглед. Пловдив: ФАСТ ПРИНТ БУКС, 2015, Цит. на с. 42-53 ISBN 978-619-7034-66-0

2. Бочев, Иван. риносът на Факултета по изобразително изкуство за развитието на националното образование и изкуство. В: Приносът на Факултета по изобразително изкуство за развитието на националното образование и изкуство: Науч. конф. по повод 40 г.Великотърновски унив. „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 5 ноем. 2003 г.Ред. Иван Бочев и др. УИ „Св. св. Кирил и Методий“, В.Търново, 2014.с.8-11. цит.на с.8 ISBN 954-524-409-7; COBISS.BG-ID1042312932

3. Теофилова, М. Училище за художествено възпитание. Стара Загора: Дъга плюс, 2014. – 247 с. ISBN 978-954-9387-97-1; COBISS.BG-ID 1287731172 Цит. на с. 35, 206

1. Божков, Б. Християнство и езотеризъм. Езотеризмът в религията, литературата и изкуството през вековете – окултизъм и мистични сюжети. Велико Търново: Абагар, 2009. ISBN 978-954-427-845-8; COBISS.BG-ID 1230183908 Цит. на с. 212, 281

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/