Валидност и признаване на природните граници (Генадий Схоларий и концепцията за природния закон)


Марков, Смилен (2013) Валидност и признаване на природните граници (Генадий Схоларий и концепцията за природния закон) Теологикон, Годишник на центъра по систематическо богословие при православния богословски факултет на Великотърновския университет, т. II, 2013, 88-106


 
  Статия
 природа, закон, добродетел, акразия
 Издадено
  15543
 Смилен Марков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/