Пластично-анатомичните форми на главата и лицето и тяхното значение за портрета


Анчева, Антоанета (2000) Пластично-анатомичните форми на главата и лицето и тяхното значение за портрета УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2000, 123 с. Трудове на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", Факултет по изобразително изкуство.- 5(26) (1999), с. 5-123 ISSN 0861-8038 COBISS.BG-ID 1147030756


 
  Монография
 


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  15542
 Антоанета Анчева

2. Конова, М.И. Колоритът и контурът като способи за постигане на психологическо въздействие в балгарския живописен портрет от края на ХХ и началото на ХХI век. Цит. на с., дисертация

1. Петров, Цанко, Марина Теофилова. История на Факултет по изобразително изкуство. УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2013.с.127 ISBN 978-619-00-0029-7; COBISS.BG-ID 1266221028

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/