Живописният портрет – пластично-анатомични проблеми


Анчева, Антоанета (1999) Живописният портрет – пластично-анатомични проблеми “Фабер”. 1999, 230 с. ISBN 954-9541-39-8 COBISS.BG-ID 1038213604


 
  Монография
 


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  15541
 Антоанета Анчева

14. Теофилова, Марина. Елена Каблешкова. Четири Автопортрета// Сп. Визуални изследвания, Брой 3/2019. УИ „Св.св.Кирил и Методий“, 2019 с. 128-132. Цит. с. 158 ISSN: 2535-101X COBISS.BG-ID 1285463268

13. Стоян, И.И. Визуалният език на живописта в дигиталната ера, Цит. на с.8, дисертация

12. Александров, Б.Е. Проява и динамика на проксемикс в съвременния портрет. Изследване на колекцията на националната портретна галерия - Лондон, включващо изданията на Бритиш Петролиум награда за портрет - 1989-2013 г, Цит. На с. 10, 19, дисертация

4. Конова, М. Модел – художник – зрител в сложната взаимовръзка на възприемане, субективно отражение и съпреживяване. – В: Сб. От сетивното към визуалното – изследователски аспекти: Международна научна конференция. Велико Търново, 28 ноември 2014. Състав. Светослав Косев. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2015, с. 314-326 ISBN 978-619-208-039-6; COBISS.BG-ID 1274367204 цит. на 318/ с.9

5. Конова, М. Модел – художник – зрител в сложната взаимовръзка на възприемане, субективно отражение и съпреживяване. – В: Сб. От сетивното към визуалното – изследователски аспекти: Международна научна конференция. Велико Търново, 28 ноември 2014. Състав. Светослав Косев. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2015, с. 314-326 ISBN 978-619-208-039-6; COBISS.BG-ID 1274367204 цит. на с. 317 / с. 8

6. Конова, М., Колоритът и контурът като способи за постигане на психологическо въздействие в българския живописен портрет от края на XX и началото на XXI век (дисертация за присъждане на ОНС доктор), цит. на с.22

7. Конова, М., Колоритът и контурът като способи за постигане на психологическо въздействие в българския живописен портрет от края на XX и началото на XXI век (дисертация за присъждане на ОНС доктор), цит. на с.24

8. Конова, М., Колоритът и контурът като способи за постигане на психологическо въздействие в българския живописен портрет от края на XX и началото на XXI век (дисертация за присъждане на ОНС доктор), цит. на с.26

9. Конова, М., Колоритът и контурът като способи за постигане на психологическо въздействие в българския живописен портрет от края на XX и началото на XXI век (дисертация за присъждане на ОНС доктор), цит. на с.6

10. Конова, Мариета. Портретът днес или кризата като начин да бъдеш различен – съвременни проблеми на портрета в творчеството на художниците Андрей Даниел, Греди Асса и Стефан Алтъков. Сб. Balkan Art Forum 2015 (BARTF 2015) / Balkan Art Forum 2015 (BARTF 2015)VII. The third national scientific forum with international participation (BARTF 2015) UMETNOST I KULTURA DANAS: KRIZA U UMETNOSTI – UMETNOST U KRIZI / ART AND CULTURE TODAY: THE CRISIS IN АRT – ART IN CRISIS ZBORNIK RADOVA . Univerzitet u Nišu, Fakultet umetnosti / University of Niš, Faculty of Arts in Niš. 2015, с. 225-246. Цит. на с. 242 ISBN 978-86-85239-41-0

11. Папазов, Бл. Изкуството. Теоретични аспекти, Пловдив : Fast Print Books, 2015, ISBN 978-619-7034-65-3, COBISS.BG-ID1273394404 цит. на стр. 207

2. Павлов, Таньо. Анатомични особености на кости, мускули и външни форми на главата за определяне характера на портрета, Пролетни научни четения. Пловдив : Акад. за музикално, танцово и изобразително изкуство, (Пловдив : Зебра), 2014, ISSN 1314-7005, COBISS.BG-ID 1246597348 цит на стр. 185, 186

3. Бочев, Иван. Приносът на Факултета по изобразително изкуство за развитието на националното образование и изкуство. В: Приносът на Факултета по изобразително изкуство за развитието на националното образование и изкуство: Науч. конф. по повод 40 г.Великотърновски унив. „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 5 ноем. 2003 г.Ред. Иван Бочев и др. УИ „Св. св. Кирил и Методий“, В.Търново, 2014.с.8-11. цит.на с.8 ISBN 954-524-409-7; COBISS.BG-ID1042312932

1. Папазов, Бл. Изкуството: Теоретични аспекти, Шумен : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2013, ISBN 978-954-577-678-6 COBISS.BG-ID; 1261202660 цит. на стр. 2010

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/