Развитие на учението за пропорциите


Анчева, Антоанета (2015) Развитие на учението за пропорциите От сетивното към визуалното – изследователски аспекти. Сборник с доклади от Международна научна конференция ФИИ, В.Търново, 28 ноември 2014, В.Търново, 2015. с. 7-22 ISBN 978-619-208-039-6 COBISS.BG-ID 1274367204


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  15536
 Антоанета Анчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/