Развитие на учението за пропорциите


Анчева, Антоанета (2015) Развитие на учението за пропорциите Сб. От визуалното към сетивното, УИ „Св. св. Кирил и Методий“


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  15536
 Антоанета Анчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/