Пластична анатомия и изобразително изкуство


Анчева, Антоанета (2015) Пластична анатомия и изобразително изкуство Сб. 50 години АМТИИ, 2015


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  15534
 Антоанета Анчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/