Пластична анатомия и изобразително изкуство


Анчева, Антоанета (2015) Пластична анатомия и изобразително изкуство Международна научна конференция "Изкуство и образование - традиции и съвременност", Пловдив, 23-24 октомври, 2014. International scientific conference "Art and education - traditions and contemporaneity", Plovdiv, October 23rd - 24th, 2014.- T. 2, S. 273-286. Пловдив:Унив. изд. „Паисий Хилендарски“, 2015 С. 273-286 ISBN 978-954-2963-13-4 COBISS.BG-ID 1275802596


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  15534
 Антоанета Анчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/