Проучване на възможностите за приложение на микропроцесорите за управление на селскостопански машини


Тодоров, Георги (1979) Проучване на възможностите за приложение на микропроцесорите за управление на селскостопански машини Отчет по НИС при ВМЕИ гр. Габрово


 
  
 
 
  1553
 Георги Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/