Портретистът Дечко Узунов


Анчева, Антоанета (2000) Портретистът Дечко Узунов В: Дечко Узунов – художникът и педагогът: Нац. теор. конф. по случай 100 г. от рождението му. Велико Търново, 21 май 1999 г. Трудове на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", Факултет по изобразително изкуство = Travaux de L'Universite St. St. Cyrille et Methode de V. Tirnovo. Faculte blaux arts ISSN: 0861-8038.- 6(27) (2000), s. 9-51, с. 27-39. COBISS.BG-ID 1147124708


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  15526
 Антоанета Анчева

1. Петров, Цанко, Марина Теофилова. История на Факултет по изобразително изкуство. УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2013.с.151 ISBN 978-619-00-0029-7 COBISS.BG-ID 1266221028

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/