Интерпретация и/или контрол. // Ел. издат. LiterNet, 26.10.2004. Култура и критика. Ч. IV: Идеологията - начин на употреба. Съст. Албена Вачева, Йордан Ефтимов, Георги Чобанов. Варна: LiterNet, 2004-2006.


Налбантова, Елена (2004) Интерпретация и/или контрол. // Ел. издат. LiterNet, 26.10.2004. Култура и критика. Ч. IV: Идеологията - начин на употреба. Съст. Албена Вачева, Йордан Ефтимов, Георги Чобанов. Варна: LiterNet, 2004-2006. Ел. издат. LiterNet, 26.10.2004. Култура и критика. Ч. IV: Идеологията - начин на употреба. Съст. Албена Вачева, Йордан Ефтимов, Георги Чобанов. Варна: LiterNet, 2004-2006. ISSN 1312-2228


 Компаративистично изследване
  Статия
 Блага Димитрова, Деян Айдачич


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  15525
 Елена Налбантова

2. Кирчанов, М. В. Изобретение национальных традиций: интеллектуальные тактики и стратегии локализации архаичной культуры в модерновой идентичности (фольклор и литература в чувашском национализме, 1960 - 1970-е гг.).// Панорама (Воротеж). Т. 22, 2016, с. 35-40.

1. Vladeva, Marina. "Щрихи към (за) млъкването и проговарянето в романа „Лице “на Блага Димитрова." Балканистичен Форум 2 (2015): 271-278.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/