Поезията на българите от Украйна и Молдова – трудните пътища на идентичността


Налбантова, Елена (2006) Поезията на българите от Украйна и Молдова – трудните пътища на идентичността Българите в Северното Причерноморие : изследвания и материали. – Одеса : Друк, 2006 . – Т. 9. – С. 331–346. ISBN 966-2907-13-0


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  15524
 Елена Налбантова

1. Швець, В. Літературна сторінка газети «Роден край»: у пошуках національної ідентичності. // Журналістика. Вип. 14 (39). 2015, с. 160.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/