Поглед към живописния и литературния портрет


Анчева, Антоанета (1991) Поглед към живописния и литературния портрет Сб. Българистични и славистични изследвания, В. Търново, 1991, с. 162-169.


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  15521
 Антоанета Анчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/