Място на фигурацията и фактурното уплътняване във формирането на изпълнителско отношение към нотния текст. превод от руски, автор Марина Черная


Бочева, Стефка (2014) Място на фигурацията и фактурното уплътняване във формирането на изпълнителско отношение към нотния текст. превод от руски, автор Марина Черная "Педагогически алманах" 1/2014


 Изпълнителят,изучавайки нотния текст и превръшайки го в конкретно звучене,се сблъсква преди всичко с фактурните особености на произведението, който се оформя от различни пасажи, арабескии различни видове други фигурационни образувания.Преодоляването на техническите трудности, възникваши при реализацията и конкретното звучене.
  Студия
 фактурни особености, нотен текст, стил, интониране, творчество на композитори от различни стилове
 Издадено
  15519
 Стефка Бочева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/