„ЕСТЕТИЧНОТО И ГРОЗНОТО В КОМУНИКАЦИОННИ ЗНАЦИ И СИМВОЛИ НА ЛЕТНИТЕ ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ”


Йорданов, Йордан (2016) „ЕСТЕТИЧНОТО И ГРОЗНОТО В КОМУНИКАЦИОННИ ЗНАЦИ И СИМВОЛИ НА ЛЕТНИТЕ ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ” Научни симпозијум ТРАДИЦИОНАЛНА ЕСТЕТСКА КУЛТУРА 11: ЛЕПО И РУЖНО”


 Олимпийски игри, международните панаири, изложбени зали, летищата са само една малка част от примерите които бихме могли да дадем за места където се сблъскваме с проблема на многоезичната публика. Само до преди няколко десетилетия всички тези места разчитаха на превода на няколко езика за предаването на информация. Благодарение на пиктограмите това вече е утопия. Ако комуникацията е механизмът, чрез който с запазват човешките отношения, можем да добавим, че същото се отнася до взаимоотношенията между човека и обект и тези между човек и определено действие или място. Ето защо, към това съобщение, а от там и графичните знаци (пиктограми включително) трябва да се присъединят универсални атрибути с фините културни и местни особености, за да се гарантира, че даденото съобщение се предава и декодира от потребителя в най-непосредствен и без усилие начин. Картинните знаци успяват по точно да предадат закодираното съобщение без да се разчита на вербална комуникация. Но проблема е, че по всички краища на света съществуват стотици пиктограмни семейства които не могат да се определят като мултикултурни. Все пак в създаването на всяка система е залегнато определена целева група, цветовете в различните части по света се транскрибират и въздействат по различен начин.
  Доклад
 
 
  15513
 Йордан Йорданов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/