„ИДЕНТИЧНОСТ, ТРАДИЦИИ И КОМУНИКАЦИЯ НА ЛЕТНИТЕ ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ”


Йорданов, Йордан (2015) „ИДЕНТИЧНОСТ, ТРАДИЦИИ И КОМУНИКАЦИЯ НА ЛЕТНИТЕ ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ” III МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ОТ СЕТИВНОТО КЪМ ВИЗУАЛНОТО - В ТЪРСЕНЕ НА ИДЕНТИЧНОСТТА”


 В сферата на визуалната комуникация сме свидетели на една традиция превърнала се в една от най - изящните творения на графичния дизайн, а именно графичната идентичност на Олимпийските игри. Силният стремеж към индивидуалност на страните домакини доведе до голямата „борба“ в дизайнерските среди в търсенето на иновативни решения в интерпретирането на формата. Олимпийските графични образи – запазени знаци, логотипи, пиктограми, играят важна визуална роля. Стилизирани, изчистени, цветни, ахроматични, калиграфски, абстрактни, най-общо те имат функцията да комуникират, популяризират, насърчават, информират, привличат, за да изразяват идентичността на спортовете и градовете-домакини, които представят.
  Доклад
 Олимпийски икони, знак, символ, пиктограми, традиция, комуникация
 
  15510
 Йордан Йорданов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/