„ПИКТОГРАМАТА КАТО СРЕДСТВО ЗА ВИЗУАЛНА КОМУНИКАЦИЯ“


Йорданов, Йордан (2016) „ПИКТОГРАМАТА КАТО СРЕДСТВО ЗА ВИЗУАЛНА КОМУНИКАЦИЯ“ II МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ОТ СЕТИВНОТО КЪМ ВИЗУАЛНОТО - В ТЪРСЕНЕ НА ИДЕНТИЧНОСТТА”


  От пещерните рисунки до компютърните икони, посредством картинните знаци известни още като пиктограми, хората предават информация един на друг във времето. Пиктограмата е емблематичен знак, предаващ сложни факти без намеса на устна реч. Все известни стилизирани обекти ни оказват посоки, ориентири по летища, пътна мрежа, инструкции за безопасност. Те служат за да информират, направляват, забраняват, или предупредят прескачайки езиковите бариери по възможно най-универсален начин.
  Доклад
 визуална комуникация. универсален език, картинно писмо, пиктограми, знак, символ,
 
  15509
 Йордан Йорданов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/