Кинетичните графики на Сусуму Ендо


Цанова, Биляна (2015) Кинетичните графики на Сусуму Ендо Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив, 2015, с.447-454, ISBN 978-954-2963-13-4


 
  Доклад
 
 Издадено
  15508
 Биляна Цанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/