Художествени проекции и експерименти в творчеството на Сусуму Ендо и представянето им в България


Цанова, Биляна (2015) Художествени проекции и експерименти в творчеството на Сусуму Ендо и представянето им в България София, НХА, 2015, с. 171-177, ISBN 978-954-2988-10-6


 
  Доклад
 


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  15507
 Биляна Цанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/