Фундаментален труд за българознанието – В: Литературата, Кн. 16, стр. 378-383. - [рец. за: Камен Михайлов. Български/булгарски образи в рускоезична среда. С., ТАНГРА ТанНакРа, 2014].


Манолакев, Христо (2016) Фундаментален труд за българознанието – В: Литературата, Кн. 16, стр. 378-383. - [рец. за: Камен Михайлов. Български/булгарски образи в рускоезична среда. С., ТАНГРА ТанНакРа, 2014]. София


 
  Рецензия
 
 
  15504
 Христо Манолакев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/