Диалогът Каравелов – Гогол в повестта „Българи от старо време”.


Манолакев, Христо (2016) Диалогът Каравелов – Гогол в повестта „Българи от старо време”. Литературна мисъл, 2016, № 1, с. 53-74 ISSN (print) 0324-0495 COBISS.BG-ID 1285023972


 
  Статия
 българо-руски културни връзки през 19 век
 
  15503
 Христо Манолакев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/